Gastenbeoordeling:
8,9
“Al meer dan 50.000 gasten boekten hun reis bij HotelandEvent.com”
    vlieland-bandfoto.jpg

Privacy & Reisvoorwaarden

Privacy


Wij hechten veel waarde aan jouw privacy. De door jou verstrekte gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Ze worden vastgelegd in een klantenbestand om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en een betere service te kunnen verlenen in het algemeen. In geen geval worden je gegevens doorgegeven of verkocht aan derden. HotelandEvent.com houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde cookies, een klein bestand welke op je computer wordt opgeslagen. Door het gebruik van cookies kunnen wij je een betere service bieden op onze website. Cookies slaan eerder bekeken items op, waardoor je bijvoorbeeld tijdens een boeking nog even terug kunt naar de reis, zonder dat je al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen. Zodra je je browser sluit, zijn de cookies niet meer actief.

Reisvoorwaarden


ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod van HotelandEvent.com en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen HotelandEvent.com en de Consument.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A.: HotelandEvent.com: een website en een handelsnaam van BN Tourism BV waarmee aan consumenten producten en diensten worden aangeboden die geleverd worden door de onder C. genoemde aanbieders. HotelandEvent.com behoort tot BN Tourism BV; adres: Hengelosestraat 511, 7521 AG Enschede, Nederland; email: info@hotelandevent.com; website: www.hotelandevent.com; KVK-nummer: 57646619; BTW-nummer: NL852673309B01

B. Consument: de consument/afnemer van het onder A bedoelde product of de onder A bedoelde dienst.

C. Aanbieder: de leverancier van het product of de dienst dat (die) BN Tourism BV door middel van de door haar geëxploiteerde website HotelandEvent.com aanbiedt en levert, gebruikmakend van de diensten van de Aanbieder.


TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST

1. De reisovereenkomst komt tot stand door de aankoop door de Consument van het arrangement. De aankoop vindt plaats door aan het einde van het boekingsproces op de knop ¨definitief boeken¨ te klikken. Tijdens het boekingsproces wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld.
Wanneer de Consument een boeking heeft gedaan, dan ontvangt deze een e-mail met de boekingsbevesting en een factuur. Hierin staat hoe de afhandeling van de boeking verder verloopt.

2. De inhoud van het arrangement wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website Hotelandevent.com. Voor de hand liggende fouten in een publicatie binden HotelandEvent.com niet.

3. De Consument is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste persoonsgegevens. HotelandEvent.com kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van foutief doorgegeven informatie door de Consument.

4. Indien de Consument bij de boeking bepaalde wensen kenbaar maakt met betrekking tot de te leveren diensten, zoals een voorkeur voor een bepaalde ligging van een hotelkamer of speciale wensen met betrekking tot maaltijden zal hiermee zoveel mogelijk rekening worden gehouden. HotelandEvent.com zal hiervoor contact opnemen met de Aanbieder. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten worden ontleend. Indien de voorkeuren dermate essentieel zijn voor het al dan niet door laten gaan van de boeking, dient de Consument hierover expliciet contact op te nemen met HotelandEvent.com direct voor of na het boeken. Dit dient schriftelijk te gebeuren per mail aan reservations@hotelandevent.com. Deze essentiële wensen gelden alleen wanneer ze op de boekingsbevestiging expliciet als essentiële boekeisen zijn vermeld na bevestiging van de Aanbieder.

REISSOM & BETALING

1. De getoonde bedragen op de website HotelandEvent.com gelden, tenzij anders aangegeven, per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de publicatie zijn omschreven bij het kopje ¨inclusief¨.

2. De reserveringskosten worden in de publicatie vermeld onder het kopje "exclusief" en gelden per boeking.

3. Betaling vindt plaats tussen de Consument en HotelandEvent.com. Na de aankoop van een arrangement dient de Consument, tenzij anders aangegeven, een aanbetalingsbedrag te voldoen van 25% van de reissom. Het aanbetalingsbedrag is direct na de factuurdatum verschuldigd. Voor reserveringskosten en verzekeringen geldt 100% aanbetaling. Indien de startdatum binnen 6 weken na de boekingsdatum ligt dan is het gehele factuurbedrag per direct verschuldigd. Het restantbedrag is verschuldigd uiterlijk 6 weken voor de startdatum. Nadat de boeking volledig is voldaan zullen de reisbescheiden binnen 24 uur per email toegestuurd worden. De reisbescheiden dienen als bewijs van betaling van de boeking.

4. Voor bepaalde arrangementen kunnen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden. Dit zal dan uitdrukkelijk vermeld staan op onze website en op de factuur.

5. Het gehele factuurbedrag dient voor de startdatum voldaan te zijn. Indien niet tijdig de gehele reissom is voldaan kan HotelandEvent.com de reissom verhogen in verband met eventuele wijzigingen in de kosten. HotelandEvent.com zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

6. Bij het aangaan van de overeenkomst dient het bedrag zoals vermeld in de overeenkomst direct via de website of binnen 24 uur via een bankopdracht te worden voldaan. HotelandEvent.com is bevoegd om namens de aanbieder het aan de Aanbieder toekomende bedrag te ontvangen. Bij niet tijdige betaling kan de beschikbaarheid van de gekozen aanbieding niet worden gegarandeerd. HotelandEvent.com zal, alvorens tot annuleren over te gaan, de Consument per mail of telefoon benaderen met een betalingsherinnering.

7. Wanneer de Consument er voor kiest om in termijnen te betalen, kan de reis geannuleerd worden na achterstallige betaling.

PUBLICATIE

Reisduur
De in de publicaties vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. Hierdoor wordt een verblijf van 1 nacht gezien als een verblijf van 2 dagen.

Beschrijving & foto´s arrangementen
De beschrijving van de accommodaties en de arrangementen evenals de vertoning van foto´s is zo objectief mogelijk opgesteld. De inrichting en grootte van hotelkamers, appartementen, bungalows en villa´s kunnen onderling verschillen. Dat maakt het soms moeilijk om een eenduidige beschrijving te maken of eenduidige foto’s de plaatsen. Uiteraard voldoen de accommodaties wel aan de minimum standaardeisen, zoals beschreven in de teksten. Mocht uw inrichting niet geheel overeenkomen met de foto bij de beschrijving, dan vragen wij hiervoor begrip. De getoonde kamerfoto´s zijn voorbeelden van kamers, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Sterren-kwalificaties
HotelandEvent.com hanteert in publicaties de officieel toegekende sterrenkwalificatie in het land waar het desbetreffende hotel zich bevindt. Hotelsterren in verschillende landen zijn slecht vergelijkbaar. Er zijn geen internationale uniforme regels en de wijze van beoordelen is niet overal gelijk. Een 3-sterrenhotel in een land kan daardoor beter zijn dan een 4-sterrenhotel in een ander land. HotelandEvent.com adviseert u om niet alleen te kijken naar het aantal sterren, maar om ook de faciliteiten van hotels te vergelijken. HotelandEvent.com is wettelijk verplicht de juiste informatie te verstrekken. Daarom is sterrenkwalificatie die HotelandEvent.com hanteert gelijk aan de officieel toegekende sterrenkwalificatie in het land waar het hotel zich bevindt.

Benamingen kamertypen:
Eénpersoonskamers: wij maken u erop attent dat wanneer u kiest voor een verblijf in een éénpersoonskamer u er rekening mee dient te houden dat deze kleiner is en/of minder gunstig gesitueerd is dan een tweepersoonskamer in dezelfde accommodatie. Wanneer u als alleen-reiziger wordt ondergebracht in een zogenaamde ‘2-persoonskamer voor alleen-gebruik’, wordt dit expliciet in de naam van het kamertype als zo danig benoemd.

Twee-, drie- of vierpersoonskamer: in de meeste gevallen als er een drie- of vierpersoonskamer wordt gepubliceerd gaat het om een tweepersoonskamers waar een extra bed, bedbank of stretcher voor de 3e of 4e persoon wordt bijgeplaatst. Dit betekent dus niet altijd dat de kamer groter is dan een tweepersoonskamer.

Studio´s; twee-, driekamerappartementen, bungalows of villa´s enz.: in deze gevallen wordt de woonkamer meegeteld als kamer. Bij een studio is de woonkamer tegelijkertijd de slaapkamer. Bij een tweekamerappartement is er dus 1 slaapkamer en 1 woonkamer. Bij een driekamerappartement zijn er dus 2 slaapkamers en 1 woonkamer.

Eventueel genoemde kinderleeftijd(en) in de kamerbenaming zijn leidend geweest bij de bepaling van de kinderkorting en daarmee de uiteindelijke verkoopprijs; wanneer de werkelijke leeftijd niet overeenkomt met de vermelde leeftijd in de kamerbenaming dient een eventueel prijsverschil ter plaatse te worden voldaan.

(Kinder)kortingen
In gevallen waarin (kinder)kortingen gelden, moet het kind (of de kinderen), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vergezeld worden door minstens 2 vol-betalende volwassenen. Om in aanmerking te komen voor de korting dienen allen te verblijven op dezelfde kamer. Indien 1 volwassene reist met 2 kinderen wordt 1 van de kinderen berekend als volwassene. Het 1e kind heeft dan geen korting, het tweede kind wel. Het tweede kind ontvangt in dat geval de korting voor het 1e kind zoals vermeld in de omschrijving van de geldende kortingen.

Indien voor kind(eren) een eigen kamer wordt verlangd, vervalt de kortingsregeling. In het geval kinderkorting berekend moet worden over de prijs tellen alle personen mee voor de prijsbepaling. De leeftijd van het kind op de startdatum van de reis is bepalend voor de korting. Eventuele (kinder)kortingen zijn op onze site reeds in de prijs verwerkt. De genoemde prijs is dus de omgerekende prijs, per persoon, van alle deelnemers inclusief de kinderen.

Eventueel genoemde kinderleeftijd(en) in de kamerbenaming zijn leidend geweest bij de bepaling van kortingen bij het tot stand komen van de verkoopprijs. Wanneer de leeftijd niet overeenkomt met de vermelde leeftijd in de kamerbenaming dient een eventueel prijsverschil ter plaatse te worden voldaan. De ter plaatse gelden nieuwe prijs is dan van toepassing.

TRANSFERS

HotelandEvent.com biedt zowel privé-transfers als shuttle-transfers aan.

Privé-transfer
Bij een privé-transfer wordt de Consument tezamen met de op de boeking vermelde reisgenoten per auto, taxi of bus naar de plaats van bestemming gebracht. Bij een privé-transfer is het vervoer dus exclusief bestemd voor de op de boeking vermelde passagiers.

Shuttle-transfer
Bij een shuttle-transfer worden de Consument en de op de boeking vermelde reisgenoten, tezamen met andere passagiers, vervoerd naar de plaats van bestemming. Bij een shuttle-transfer kan het zijn dat de Consument op de luchthaven enige tijd moet wachten voordat de bus vertrekt. Dit omdat er eventueel gewacht moet worden op de aankomst van andere vluchten. Ook kan het zijn dat deze shuttle-transfer, voordat hij de accommodatie bereikt, eerst andere passagiers bij andere accommodaties afzet. Voor de terugweg naar de luchthaven geldt dat de bus, alvorens of nadat hij de Consument afhaalt, andere accommodaties aandoet om daar andere passagiers af te halen. Hierdoor kan het zijn dat de bus in sommige gevallen ongeveer 20 min. later bij de accommodatie aankomt dan de vermelde afhaaltijd.

Vluchtgegevens t.b.v. organisatie transfer
Omdat HotelandEvent.com zelf geen vluchten aanbiedt is de Consument ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het goed doorgeven van vluchtnummers, vluchttijden en vertrekhavens. Hotelandevent.com zal deze doorgeven aan de Aanbieder. Ook vluchtwijzigingen op reeds doorgegeven vluchtinformatie dienen door de Consument zo snel mogelijk te worden doorgegeven aan HotelandEvent.com of, indien de Consument al op de plaats van bestemming is, aan de Aanbieder ter plaatse. De consument wordt aangeraden op de dag voor vertrek met de luchtvaartmaatschappij te checken of er voor de vlucht een wijziging bestaat. HotelandEvent.com of de aanbieder zijn niet verantwoordelijk voor het missen van een vlucht of transfer door het verkeerd doorgeven van vluchtgegevens of wijzigingen daarop.

Vertrek- en afhaaltijden en opstap- en afzetplaatsen van de transfer
De Consument wordt ten allen tijde aangeraden 10 minuten voor de afhaaltijd van de transfer klaar te staan bij de receptie van de accommodatie of de eventueel anders afgesproken plek. Voor sommige accommodaties geldt dat de transferbus, auto of taxi niet kan of mag stoppen voor de accommodatie. Dit kan zijn vanwege tijdelijke of permanente verkeersregels of bijvoorbeeld vanwege de ligging van de accommodatie in soms moeilijk toegankelijke smalle straten. In dat soort gevallen wordt de Consument zo dicht mogelijk bij de accommodatie afgezet en zal het laatste stuk te voet dienen te worden afgelegd. De aanbieder zal de afhaaltijd voor vertrek naar de luchthaven dusdanig organiseren dat de Consument de luchthaven bereikt op de door de luchtvaartmaatschappij aangeraden tijd. Bij het bepalen van de afhaaltijd zal de aanbieder rekening houden met de te verwachten verkeersdrukte rond het tijdstip van vertrek. Indien de Consument later wil vertrekken zullen noch HotelandEvent.com noch de Aanbieder verantwoordelijk zijn voor het eventueel missen van een vlucht.

BAGAGE, REISBESCHEIDEN, REISDOCUMENTEN EN VERZEKERINGEN

1. De Consument dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reis en/of identificatiedocumenten.

2. HotelandEvent.com is niet aansprakelijkheid in geval de Consument niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen omdat hij niet over de juiste reis en/of identificatiedocumenten beschikt.

3. Tenzij anders overeengekomen worden de reisbescheiden (tickets, vouchers en dergelijke) binnen 24 uur na ontvangst van de volledige betaling aan de Consument toegezonden per email.

4. De Consument die na volledige betaling niet tijdig de reisbescheiden heeft ontvangen, dient dit zo spoedig mogelijk aan HotelandEvent.com te melden. De reisbescheiden worden dan opnieuw verstuurd naar de reiziger of direct naar de betreffende Aanbieder.

5. HotelandEvent.com is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten. Reisbescheiden kunnen in dergelijk geval uiteraard opnieuw toegestuurd worden.

6. HotelandEvent.com biedt tijdens de boeking zowel een reis- als ook een annuleringsverzekering aan. Het is sterk aan te raden deze voor de gehele periode van het verblijf af te sluiten.

7. De Consument dient op de op de hoogte te zijn van de inhoud van de reispapieren en de inhoud daarvan goed te controleren op juistheid en volledigheid.

WIJZIGINGEN / ANNULERING DOOR DE REIZIGER

1. Bij een wijziging raden wij de Consument aan zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen zodat wij met de Aanbieder kunnen bespreken wat de mogelijkheden en kosten zijn door de ontstane situatie. In sommige gevallen is een datumverandering mogelijk of kan de Consument iemand anders in zijn plaats laten reizen.

2. Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven en worden alleen doorgevoerd indien deze door de Aanbieder worden geaccepteerd. In geval van een wijziging bedragen de kosten € 25 per boeking. Indien de wijziging een hogere verkoopprijs met zich meebrengt zal deze worden doorgerekend aan de Consument. Lagere prijzen zullen niet worden gerestitueerd, tenzij er bij de boeking een wijzigingsoptie is afgesloten.

3. In het geval de reiziger een zogenaamde 'wijzigingsoptie' heeft bijgeboekt is een wijziging van namen of data van de reservering tot 5 dagen voor vertrek kosteloos. Er zullen dan geen € 25 wijzigingskosten in rekening worden gebracht. Deze optie bedraagt € 4,50 per persoon en is voor vrijwel alle arrangementen optioneel bij te boeken. Indien dit niet het geval is, zal de optie niet in het arrangement worden aangeboden. Bij een eventuele wijziging van de boeking die resulteert in een hogere prijs wordt alleen het verschil doorberekent aan de Consument. Wanneer deze lager uitvalt wordt het verschil gerestitueerd. Per boeking kan de optie voor maximaal een wijziging gebruikt worden.

4. Annulering door de Consument is niet mogelijk. Bij eventuele annulering is de Consument, ongeacht de omstandigheden, het volledige bedrag (inclusief de reserveringskosten) aan HotelandEvent.com verschuldigd. Het wijzigen van een reservering is in bepaalde gevallen wel mogelijk, neem hiervoor contact op met HotelandEvent.com. De Consument dient er rekening mee te houden dat een wijziging minimaal € 25,00 wijzigingskosten met zich mee brengt.

5. Als de reden van de annulering gedekt wordt door een verzekeringspolis die reiziger heeft genomen voor de betreffende boeking, is het mogelijk om via die verzekeringspolis de annuleringskosten terug te claimen. HotelandEvent.com zal hiervoor uiteraard de benodigde documentatie aanleveren. Wij raden ten zeerste aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

WIJZIGINGEN / ANNULERING DOOR HOTELANDEVENT.COM

1. Indien een geboekt en bevestigd arrangement niet kan doorgaan zal HotelandEvent.com de reiziger direct op de hoogte stellen. HotelandEvent.com zal de Consument, indien mogelijk, een alternatief aanbod doen. Indien de Consument niet akkoord gaat met het alternatief kan de Consument het geboekte arrangement kosteloos annuleren.

2. HotelandEvent.com behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens gewichtige redenen (o.a. publicatie van foutieve prijzen en prijzen waarvan redelijkerwijs kan worden uitgegaan dat deze voor het te leveren product niet correct zijn) een reis voor aanvang te annuleren. In dat geval worden de reeds aan HoteelandEvent.com betaalde bedragen gerestitueerd.

2. In geval van overboeking of faillissement van de Aanbieder zal HotelandEvent.com, indien mogelijk, de Consument een alternatief aanbod doen. Indien consument niet akkoord gaat met het alternatief kan de Consument het geboekte arrangement kosteloos annuleren.

AANSPRAKELIJKHEID VAN HOTELANDEVENT.COM

1. Het is in alle gevallen de Aanbieder van de producten en/of diensten die nakoming zal geven aan de overeenkomst gesloten via HotelandEvent.com

De beschrijving van de aanbieding is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door de Consument mogelijk te maken. De bij een aanbieding getoonde afbeeldingen en/of foto's zijn een waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen en/of fouten in de aanbieding en/of de omschrijving van de aanbieding e/of getoonde afbeeldingen binden HotelandEvent.com niet en kunnen nummer tot aansprakelijkheid van HotelandEvent.com leiden.

De Consument die een klacht heeft over de kwaliteit van de desbetreffende dienst of het desbetreffende product van de aanbieder is gehouden eventuele schade waar mogelijk te vermijden en zoveel mogelijk te beperken. Verder is de Consument verplicht om HotelandEvent.com en de Aanbieder als leverancier van het product of de dienst alle informatie en medewerking te verlenen om de klacht op te lossen en de schade te beperken.


VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

1. De Consument verstrekt HotelandEvent.com voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over zichzelf en de door hem aangemelde boekers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. De hoofdbreken is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de reisovereenkomst voor alle op de reisovereenkomst vermelde personen.

2. De Consument dient de op de factuur vermelde gegevens, zoals o.a. de spelling van namen en voorletters, goed te controleren. De Consument is zelf verantwoordelijk voor een correcte doorgave van gegevens en het controleren van de factuur op juistheid van deze gegevens. HotelandEvent.com is niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Wijzigings- en/of annuleringskosten die voortvloeien uit fouten zijn geheel voor rekening van de Consument en bedragen minimaal € 25,00 per wijziging.
1. De Consument is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis op te volgen. De Consument is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

2. Indien de Consument zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door de aanbieder van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening komen.

KLACHTEN

1. Eventuele klachten dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de betrokken Aanbieder. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld of indien de Aanbieder niet bereikbaar is, dient Consument zo spoedig mogelijk contact op te nemen met HotelandEvent.com per mail of per telefoon. We zullen dan alles in het werk stellen om de klacht op te lossen. Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dient de klacht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand nadat de tekortkoming is geconstateerd volledig, gemotiveerd en duidelijk omschreven bij HotelandEvent.com schriftelijk ingediend te worden.

2. Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving door HotelandEvent.com worden aangepast.

CONTACTGEGEVENS:


HotelandEvent.com (behorend tot BN Tourism BV)

Hengelosestraat 511
7521 AG Enschede
Nederland
info@hotelandevent.com
www.hotelandevent.com

KVK-nummer: 57646619
BTW-nummer: NL852673309B01

Stichting Webshop Keurmerk

HotelandEvent.com is ingeschreven bij de Stichting Webshop Keurmerk. De voorwaarden hiervan zijn hier te lezen.

Blijf op de hoogte van onze scherpe aanbiedingen